Oddział spółki:
35-326 Rzeszów
ul. Rejtana 67 pok. 103

hata@interia.pl

+48 790 790 971
+48 691 310 510

PRZETARGI    POLITYKA PRYWATNOŚCI

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW 
W A Ż N E !!!
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI INFORMUJE, ŻE W BUDYNKU ZE WZGLĘDU NA OGŁOSZONY PRZEZ RZĄD POLSKI STAN EPIDEMICZNY UPRASZA SIĘ MIESZKAŃCÓW:
- aby uniknąć niechcianej konfrontacji / na schodach, korytarzach wewnątrz budynku / z osobą niepożądaną, zarządca budynku w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, zaleca zachowanie większej uwagi – tj. każdorazowe zamykanie drzwi i nie wpuszczanie do budynku nieznanych osób.

Zarządca
Ireneusz Rozbaczyło

Firma prowadzi działalność w zakresie administrowania lub zarządzania nieruchomością wspólną.

Sprawując kompleksową opiekę nad wspólnotami mieszkaniowymi prowadzimy:

  • czytelną księgowość,
  • terminowe rozliczenia z mieszkańcami,
  • przygotowanie uchwał wraz z ich realizacją,
  • obsługę stanu technicznego nieruchomości,
  • organizację zebrań wspólnoty,
  • działania mające na celu poprawę finansów wspólnoty poprzez proponowanie innowacyjnych rozwiązań pojawiających się w budownictwie

Opieramy swoje zasady na transparentności we wszystkich aspektach działania zarządcy. Preferujemy bezpośredni kontakt z mieszkańcami wspólnot. Rozwiązujemy Państwa problemy w sposób przyjazny, aby komfort życia w powierzonych nam nieruchomościach był możliwy na najwyższym poziomie.
Szanując Państwa czas i dbając o Państwa wygodę oraz prowadząc działania proekologiczne porozumiewamy się z Państwem i podejmujemy decyzje w większości sprawach drogami elektronicznymi, nie zaniedbując jednocześnie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami w ważnych tematach dotyczących wspólnoty.
Przy przyjmowaniu nowych wspólnot mieszkaniowych dokładamy wszelkich starań i służymy pomocą w rozwiązaniu zaległych spraw, gdy takie istnieją, aby z chwilą podpisania nowej umowy wszelkie tematy prawne i finansowe nie tworzyły barier.

Miejsce na Twoją reklamę...

Miejsce na Twoją reklamę...

Miejsce na Twoją reklamę...

Miejsce na Twoją reklamę...

Miejsce na Twoją reklamę...

Miejsce na Twoją reklamę...


LOGIN: *


HASŁO: *

  *obowiązkowe

Zobacz regulamin >>