Oddział spółki:
35-326 Rzeszów
ul. Rejtana 67 pok. 103

35-317 Rzeszów,
ul. Herbowa 256/1 

hata@interia.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (popularnie zwanymi RODO - (GDPR) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679) informujemy :
a) Administratorem danych osobowych jest HATA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym XII Wydział Gospodarczy KRS Rzeszów, Rejestr nr RZ. XII NS-REJ. KRS/10433/18/602/REGON, 35-317 Rzeszów, ul. Herbowa 256/1, NIP 8133783040, REGON 380507090, KRS 0000736537 
b) Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: hata@interia.pl
c) Dane osobowe są przetwarzane w celu: 
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
– przetwarzanie w celu wykonania umowy,
- art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO 
– przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego, 
- art. 6 ust. 1 lit f RODO 
– prawnie uzasadniony interes. 
d) Dane osobowe przetwarzane przez administratora będą przetwarzane przez następujący okres czasu: 
- dane podane w formularzu kontaktowym – do odwołania, 
- dane podane w inny sposób – do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie 
e) Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora serwisu przysługuje:
- prawo dostępu do danych, 
- prawo modyfikacji danych, 
- prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
 - prawo żądania usunięcia danych, 
f) Powyższe punkty możliwe są przez: 
- kontakt z inspektorem danych osobowych, 
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
g) Dodatkowe informacje: 
- Administrator Danych Osobowych nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa, 
- Administrator Danych Osobowych nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu HATA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym XII Wydział Gospodarczy KRS Rzeszów, Rejestr nr RZ. XII NS-REJ. KRS/10433/18/602/REGON, 35-317 Rzeszów, ul. Herbowa 256/1, NIP 8133783040, REGON 380507090, KRS 0000736537 Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; - „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; - „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.